HER ANDA BİYOTEKNOLOJİ

BİYOTEKNOLOJİYE BAKIŞ

Biyoteknoloji nedir?

Gelişime ve değişime açık, modifiye edilebilir, teknoloji ve yaşamla bütünleşen daha iyisini hedefleyen ve bu doğrultuda yön alan teknolojidir. Biyoteknolojide değişim olmazsa olmazdır. Var olan konuma ve yere adaptasyon önemlidir. Bundan dolayıdır ki bir yerdeki yetersiz olanakları iyileştirme ve tamamlama ya da varsa sorunları giderme gibi amaçları ilke edinmiştir. Ve hem değişim hem de gelişim biyoteknolojinin bir parçası olmuştur [1].


M.Ö’ yıllardan beri günümüze kadar gelişerek ilerleyen bu teknolojinin derinlerine inildiğinde yaşamın her anında var olduğu görülmektedir.


Geçmişe dönüp bakıldığı zaman biyoteknolojinin; insan, canlılık ve gelişim serüvenini nasıl ele aldığı anlaşılmaktadır. Biyoteknolojinin geleneksel döneminde çeşitli organizmaları oldukları gibi (yani bir değişim olmaksızın) alıp yeni şeyler elde etmek için kullanılmıştır. Örnek olarak maya hücrelerini ekmek yapımında ve çeşitli bakteriler bira yapımında kullanılmıştır. Bu örnekler geleneksel dönem denilen zamana aittir. Yine aynı zamanda süt maya ile harmanlanarak yoğurt elde edilmiştir. Sütten yoğurt ve meyveden bira oluşumu birer biyoteknolojik ürünü oluşturmuştur. Bundan dolayı biyoteknoloji yadsınamayacak kadar yaşamın bir parçasını oluşturmuştur.

Daha sonra biyoteknolojideki ara dönemi oluşturan yani antibiyotiklerin, enzim ve proteinlerin üretildiği fakat genom değişikliğinin henüz yapılmadığı dönemi kapsamaktadır. Antibiyoktiklerin üretimi zamanında henüz modern biyoteknoloji kavramı yoktu fakat temelleri bu ara dönmede atılmaya başlamıştı. Bu ara dönemde biyoteknolojik ürünler, çok fazla önemlidir. Çünkü 1928 yılında küf mantarı ile ilgili çalımlar yapan Alexander Fleming’in tesadüfen Penisilini keşfetmesiyle başlamıştır. Alexander küf mantarlarının ürettiği Penisilinin bakteri hastalıklarında kullanılabileceğini söylemiştir. Fakat saflaştırma işlemini başaramamıştır. Daha sonra Howard Florey ve Ernst Chainni adlarındaki bilim insanları 1939 yılında penisilini saflaştırmayı başarmıştır ve 1941 yılında ise insanlarda kullanılmaya başlamıştır. Elbette süreç burada anlatıldığı gibi basit değildir. Penisilinin bulunması ile o dönemde hastalıklardan etkilenenlerin sayısı azalmıştır. Eğer bulunmasaydı basit bir bakteri hastalığının sebep olduğu sonuçlar bugün ki gibi basit olmayabilirdi [3].

1970 sonrası dönemde “Modern Biyoteknoloji” denilen dönemde artık Rekombinant DNA Teknolojisi ile ve rekombinant canlılar, GDO’lu ürünler klon canlılar oluşturulmaya başlanmıştır. Bundan dolayı artık biyoteknoloji multidisipliner bir bilim haline gelmiştir. Çeşitli zirai bitkiler, verimli özellikte döl veren çiftlik hayvanları, oluşturulan ilaçlar ve endüstriyel birçok ürün bu teknoloji ile birlikte diğer disiplinleri beraber çalışmaya yakınlaştırmıştır. Bilgisayar bilimleri, mühendislik, kimya, moleküler biyoloji ve fizyoloji gibi birçok bilim biyoteknolojinin içerisinde yer almaktadır [2].

Biyoteknolojinin doğaya ve insanlığa olan faydalarıyla birlikte ilgilendiği konular şu şekilde sıralanabilir , insanlarda ve hayvanlarda meydana gelen hastalıkların araştırılmasını, bitki ve hayvanlarda değerli ırklardaki özelliklerin birleştirildiği yeni ırkta canlı varyantlarının oluşturulması, çevre için faydalı mikroorganizmaların elde edilmesi (çöpleri yok eden mikroorganizmalar) ilaçların geliştirilmesi, hastalıklara karşı aşı geliştirilmesi, tükenmekte olan enerji kaynaklarına alernatif yenilenebilir enerji kaynakları arayışı gibi daha pek çok konuyu ele almaktadır.

Bu konulara sınırlama getirmek olanaksızdır. Çünkü biyoteknoloji her zaman yeniliğe ve değişime ayak uydurmaktadır. Düşünce ile meydana gelen ve biz düşünmeyi bırakacağımız zamana kadar gelişmeye ve ilerlemeye devam edecektir.


KAYNAKLAR

1. KAR, B. (2021). MODERN TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ALANLARI VE FAYDALARI . Ejons.co.uk. 6 Nisan 2021 tarihinde https://www.ejons.co.uk/Makaleler/1063474001_%c4%b0lk%20sayfa%2012-2.pdf adresinden erişildi.

2. Bektastepe.net. (2021). 3 Nisan 2021 tarihinde http://www.bektastepe.net/course-slides/1-biyoteknoloji-eski-ve.pdf adresinden erişildi.

3.ULUSLARARASI BİR TARİHİ KİMYASAL ARAZİ MARKASI. (2021). PENİCİLİN'İN KEŞFEDİLMESİ VE GELİŞİMİ [ E-kitap ] (ss. 2-3). 6 Nisan 2021 tarihinde http: // file: /// C: /Users/erudite/Downloads/the-discovery-and-development-of-penicillin-commemorative-booklet.pdf adresinden erişildi.31 görüntüleme2 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör